Отворени позиции

Моля, изберете град и компания, в които искате да работите, и, ако е необходимо, сфера на дейност:

Ако имате интерес от позиция с дистанционно сътрудничество, в списъка с градовете изберете “Дистанционна работа”.

Филтриране: по дейност

За търсещите работна позиция има следните изисквания:

Гореща

Ние активно търсим Junior SEO Specialist и сме готови да вземем в екипа ни талантливи, енергични и целенасочени млади специалисти,  завършили профилни учебни заведения, започващи да изграждат кариерата си. От голяма полза ще бъде опит в SEO, знания за HTML, JavaScript, Wordpress и т.н. Тази позиция предполага работа под ръководство на старши специалист и преход на позиция Middle SEO Specialist при продуктивна работа и успешно преминаване на атестация.

Ние знаем, че няма такива специалности в университетите, но сме готови да ви научим, ако сте вече запознати с Google Analytics, Google AdWords, ако сте запалени и бързо научавате нова информация. 

Не гореща