Отворени позиции

Моля, изберете град и компания, в които искате да работите, и, ако е необходимо, сфера на дейност:

Ако имате интерес от позиция с дистанционно сътрудничество, в списъка с градовете изберете “Дистанционна работа”.

Филтриране: по дейност

За търсещите работна позиция има следните изисквания:

Гореща

Ние активно търсим Junior SEO Specialist и сме готови да вземем в екипа ни талантливи, енергични и целенасочени млади специалисти,  завършили профилни учебни заведения, започващи да изграждат кариерата си. От голяма полза ще бъде опит в SEO, знания за HTML, JavaScript, Wordpress и т.н. Тази позиция предполага работа под ръководство на старши специалист и преход на позиция Middle SEO Specialist при продуктивна работа и успешно преминаване на атестация.

Ние знаем, че няма такива специалности в университетите, но сме готови да ви научим, ако сте вече запознати с Google Analytics, Google AdWords, ако сте запалени и бързо научавате нова информация. 

Тази позиция е за човек:

  1. който има над година опит в комуникацията като търговец на услуги или продукти;
  2. за когото интернет не е враждебна среда, а полезен инструмент за привличане на заинтересована аудитория;
  3. чието ниво на английски език е не по-ниско от Upper Intermediate.

Позиция Middle/Senior PPC Specialist е за този, който:

  1. Вече има опит в работата с онлайн реклама като PPC Specialist.
  2. Знае какво влияе на показателя качество на ключовата дума.
  3. Различава ROI от ROMI и знае начини как да ги пресметне. 

На тази позиция Вие ще можете да използвате своите знания и навици, както и да придобиете безценен опит, работейки върху сложни и интересни проекти.

Онлайн маркетинг агенция Netpeak търси мениджър за първоначална обработка на запитвания за услуги, който има познания в сферата на онлайн маркетинга. Имаме нужда от активен, енергичен и умен човек, за когото трудностите по пътя към целта не са причина да спре, а възможност да намери друг начин, може би дори по-лесен и кратък.

Не гореща