Email Digital Marketing Specialist (Netpeak Agency)

 1. Кратко описание на позицията

  Отделът за работа с платен трафик в Netpeak има нужда от retention-oriented професионалист с фокус върху email маркетинг и чатботове. Търсим човек, който е запознат с дигиталния маркетинг, може да пише продаващи тектове и иска рекламата да е не само информативна, но и да генерира реализации.

  Нашата цел е клиентите ни да имат редовни имейл бюлетини, които да дават резултат. Колегата ще ръководи имейл маркетинг кампании, ще настройва вътрешните процеси в производството на услугата и ще комуникира с клиентите.

  Ако ти вече можеш да разпращаш имейли, имаш комуникативни навици и предпочиташ да работиш в среда, където всичко работи точно – попълвай анкетата!

 2. Основни изисквания към бъдещия колега на тази позиция:

  1. Професионални знания и умения.

   1. Опит в имейл маркетинга от 1 година.
   2. Базови HTML познания.
   3. Разбиране на процесите и мястото на имейл маркетинга.
   4. Разбиране на CRM marketing процесите
   5. Разбиране на Lifetime cycle management в дигиталния маркетинг
  2. Лични качества.

   1. Системно мислене — умение да се вземе предвид взаимното влияние на всички компоненти на системата.
   2. Желание всичко да се подреди, да се автоматизира и да се адаптира за автономна работа.
   3. Умение да завършиш започнатото докрай, независимо от трудностите и препятствията, които възникват по пътя.
   4. Умение да се фокусираш върху детайли, при това не забравяйки общата картина на това, което се случва.
   5. Умение винаги да си поставяш въпроса “защо?” преди да направиш нещо, дори и когато "някой е поискал да се направи това".
   6. Готовност за взимане на самостоятелни решения.
   7. Способност за самостоятелно обучение и придобиване на нови знания (ние вярваме в принципа “Невъзможно е да научиш някого, може единствено сам да се научиш”).
   8. Умение за работа в условията на мултизадачност.
   9. Неприязън към загуба на време за това, което може да се направи по-ефективно и по-бързо или да не се прави изобщо.
 3. Функционални задължения

  1. Разработка на процесите на имейл маркетинга.
  2. Разработка на стандартите и стратегиите за работа с клиенти.
  3. Създаване на продаващо съдържание за бюлетини. 
  4. Поставяне на задачи към дизайнера, копирайтера и програмиста.
  5. Разпращане на имейл бюлетини.
  6. Анализ на ефективността на имейл бюлетини.
  7. Подобряване на deliveryrate, openrate, clickrate.
  8. Генериране на идеи за увеличение на базата с абонати.
  9. Създаване на тригерни, автоматизирани, динамични бюлетини с помощта на marketing automation tool-ове, оптимизацията им
  10. Сегментиране на аудиториите.
  11. A/B-тестове.
 4. Какво предлагаме на колегата на тази позиция?

  1. Трудов договор и 20 работни дни платен отпуск.
  2. Възможност за обучение и развитие: опит и помощ от служителите ни, помощ в професионалната адаптация, обучение от куратор по време на изпитателния срок.
  3. Затворен форум, Уикипедия на Netpeak и собствена библиотека.
  4. Фирмени събития и забавления.
 5. За какво работи нашият «Email Digital Marketing Specialist»?

  За да развие услугата Email marketing.

 6. Критерии, по които ще се оценяват резултати на работата на този специалист.

  Работа по проекти.

 7. Наличие на командировки и техния процент от работното време.

  Не.

 8. Съотношение на работа в офиса и срещи с клиенти.

  Работа в офиса - 100%.

 9. Какво е лошото в работата на тази позиция?

  1. Онлайн маркетингът постоянно се променя, затова Вие трябва да бъдете готови към постоянни промени и постоянно обучение.
  2. Като недостатък може да се отбележи необходимостта понякога да работите с некомпентентни клиенти, които нямат доверие към екипа, с който работят.
  3. Сред множеството различни задачи ще има и такива, в които трябва да се сблъскаш с човешкия мързел, глупост, наглост и други не най-добри, но нормални за човека лични качества. Тоест, трябва да можеш да накараш някого да си върши задачите.
 10. Място на специалиста в структурата на компанията:

  1. Отделът, където ще работи специалистът.

   Отдел работа с клиенти.

  2. Брой на колегите в отдела.

   ~20.

  3. На кого се подчинява този колега.

   CCO - търговски директор.

  4. Предполага ли се наличие на подчинени, техен брой.

   Не.

  5. Възможното кариерно развитие на тази позиция.

   Според постигнатите резултати.

 11. Условия за работа:

  1. Продължителност на изпитателния срок.

   2 месеца (заплащат се).

  2. Наличие на бонуси.

   Работа по зададени KPI показатели и бонуси, спрямо постигнатите резултати.

 12. Какво да направя, за да работя на позиция «Email Digital Marketing Specialist»?

  Да се попълни анкетата, да се направи тестово задание и да се преминат две интервюта. 

Кандидатстване за тази роля

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да ви помогне да навигирате и възможността ви да предоставяте обратна връзка, да анализирате използването на нашите продукти и услуги, да помагате в нашите рекламни и маркетингови усилия за по-добро удобство на потребителите.