Junior Email Marketing & CRM Specialist (Netpeak)

 1. Кратко описание на позицията

  Ние активно търсим Junior Email Marketing & CRM Specialist и сме готови да вземем в екипа ни талантливи, енергични и целенасочени специалисти, завършили профилни учебни заведения, започващи да изграждат кариерата си.

  Junior Email Marketing & CRM специалистът създава, подобрява и оптимизира имейл и push рекламни кампании самостоятелно или под ръководството на CRM специалист.

  Позицията е предназначена за хора с минимален опит в поне една платформа за имейл маркетинг. Тя е само първа стъпка в кариерата на CRM специалист в Netpeak.

 2. Основни изисквания към бъдещия колега на тази позиция:

  1. Професионални знания и умения.

   1. Базови познания в сферата на дигиталния маркетинг.
   2. Минимален опит с платформи за създаване на имейл бюлетини.
   3. Умение за работа с Canva и други подобни.
   4. Има добри или отлични способности в работата с таблици (например Excel, Google Spreadsheets).
   5. Способен е правилно и ясно да формулира мислите си в писмен текст.
   6. Разбира написан или изговорен текст на английски.
  2. Лични качества.

   1. Системно мислене — умение да се вземе предвид взаимното влияние на всички компоненти на системата.
   2. Желание всичко да се подреди, да се автоматизира и да се адаптира за автономна работа.
   3. Умение да завършиш започнатото докрай, независимо от трудностите и препятствията, които възникват по пътя.
   4. Умение да се фокусираш върху детайли, при това не забравяйки общата картина на това, което се случва.
   5. Умение винаги да си поставяш въпроса “защо?” преди да направиш нещо, дори и когато "някой е поискал да се направи това".
   6. Готовност за взимане на самостоятелни решения.
   7. Способност за самостоятелно обучение и придобиване на нови знания (ние вярваме в принципа “Невъзможно е да научиш някого, може единствено сам да се научиш”).
   8. Умение за работа в условията на мултизадачност.
   9. Неприязън към загуба на време за това, което може да се направи по-ефективно и по-бързо или да не се прави изобщо.
  3. Ще бъде плюс.

   1. Има изпратени поне 3 имейл бюлетина.
   2. Базови HTML познания.
 3. Функционални задължения

  1. Работа върху рекламни и информационни кампании под ръководството на CRM Specialist.
   1. Подбор на продуктови категории и конкретни продукти.
   2. Съставяне на рекламни текстове.
   3. Създаване/копиране на рекламни кампании.
   4. Подбор на полезно съдържание.
   5.  Създаване на структура на имейл шаблон.
   6. Въвеждане на събраната информация и ресурси в имейл темплейт.
   7. Подготовка на препоръки за подобрение на качеството, на проекта.
  2. Самостоятелно изпълнява възложени задачи в платформите/инструментите Google Analytics и други, имейл маркетинг платформи, свързани със CRM маркетинг.
  3. Работи под ръководството на ментор Middle CRM Specialist и на възложителите на конкретните задачи.
  4. Образова се в темите, систематизирани в Netpeak Карта "Знание", самостоятелно и с помощта на своя ментор.
  5. Обучение. В края на изпитателния срок и 4 месеца след преминаването му колегата трябва да премине атестация, която ще покаже, дали е научил цялата необходима информация и дали е готов към самостоятелната работа върху проекта.
  6. Доказва знания и способности във вътрешни и външни изпити, в това число при преминаването на следващи нива в кариерното развитие.
  7. Отчети за извършената работа.
 4. Какво предлагаме на колегата на тази позиция?

  1.  Много интересни проекти.
  2. Възможност за получаване на безценен опит и израстване до позиция Middle CRM Specialist.
  3. Удобен работен график: от 8 (12) до 17 (21).
  4. План за кариерно израстване.
  5. Затворен форум, Уикипедия на Netpeak и собствена библиотека.
  6. Фирмени събития и забавления.
  7. Трудов договор и 20 работни дни платен отпуск.
 5. За какво работи нашият «Junior Email Marketing & CRM Specialist»?

  1. За подобряване на работния процес.
  2. За правилната реализация на имейл кампания в срок.
 6. Критерии, по които ще се оценяват резултати на работата на този специалист.

  Работа по проекти.

 7. Наличие на командировки и техния процент от работното време.

  Не.

 8. Съотношение на работа в офиса и срещи с клиенти.

  Работа в офиса - 100%.

 9. Какво е лошото в работата на тази позиция?

  1. Онлайн маркетингът постоянно се променя, затова Вие трябва да бъдете готови към постоянни промени и постоянно обучение.
  2. Като недостатък може да се отбележи необходимостта понякога да работите с некомпентентни клиенти, които нямат доверие към екипа, с който работят.
  3. Сред множеството различни задачи ще има и такива, в които трябва да се сблъскаш с човешкия мързел, глупост, наглост и други не най-добри, но нормални за човека лични качества. Тоест, трябва да можеш да накараш някого да си върши задачите.
 10. Място на специалиста в структурата на компанията:

  1. Отделът, където ще работи специалистът.

   Отдел работа с клиенти.

  2. Брой на колегите в отдела.

   ~20.

  3. На кого се подчинява този колега.

   CCO - търговски директор.

  4. Предполага ли се наличие на подчинени, техен брой.

   Не.

  5. Възможното кариерно развитие на тази позиция.

   Според постигнатите резултати.

 11. Условия за работа:

  1. Продължителност на изпитателния срок.

   2 месеца (заплащат се).

  2. Наличие на бонуси.

   Работа по зададени KPI показатели и бонуси, спрямо постигнатите резултати.

 12. Какво да направя, за да работя на позиция «Junior Email Marketing & CRM Specialist»?

  Да се попълни анкетата, да се направи тестово задание и да се преминат две интервюта. 

Кандидатстване за тази роля

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да ви помогне да навигирате и възможността ви да предоставяте обратна връзка, да анализирате използването на нашите продукти и услуги, да помагате в нашите рекламни и маркетингови усилия за по-добро удобство на потребителите.