Junior PPC Specialist (Netpeak Agency)

 1. Кратко описание на позицията

  Ние знаем, че няма такива специалности в университетите, но сме готови да ви научим, ако сте вече запознати с Google Analytics, Google AdWords, ако сте запалени и бързо научавате нова информация. 

  Краен срок за кандидатстване: 10 септември 2018г.

 2. Основни изисквания към бъдещия колега на тази позиция:

  1. Професионални знания и умения.

   1. Представа какво е онлайн реклама.
   2. Достатъчно е владеенето на английски език на ниво четене на документация с Google Translate.
   3. Способност за правилно и ясно формулиране на мислите си писмено, без проверка в MS Word.
   4. Навик за работа в MS Office, особено с Excel на високо ниво.
   5. Минимален опит в създаване на рекламни кампании в Google AdWords и/или Facebook.
  2. Лични качества.

   1. Самообучение. Способност за самостоятелно обучение и придобиване на нови знания (ние вярваме в принципа “Невъзможно е да научиш някого, може единствено сам да се научиш”).
   2. Перфекционизъм. Готовност да се поправят и да се пренаписват, да се променят и да се търсят нови решения, докато няма да бъде намерено идеалното решение.  
   3. Целенасоченост. Умение да завършиш започнатото докрай, независимо от трудностите и препятствията, които възникват по пътя.
   4. Рационалност. Неприязън към загуба на време за това, което може да се направи по-ефективно и по-бързо или да не се прави изобщо. Умение винаги да си поставяш въпроса “защо?” преди да направиш нещо, дори и когато "някой е поискал да се направи това".
   5. Отговорност. Готовност за взимане на самостоятелни решения. 
   6. Самоорганизираност. Умение за работа в условията на мултизадачност без допълнителни напомняния от постановчика на задачите. 
  3. Кой няма да премине конкурса на тази позиция?

   Вие няма да преминете конкурса за тази позиция, ако:

   1. Вие не сте студент или наскоро дипломиран (до 3 години) в сферите на маркетинг или IT.
   2. Няма да проявите smart-способностите си, правейки тестовото задание.
  4. Ще бъде плюс.

   Разбиране какво е онлайн маркетинг и как той работи.

 3. Функционални задължения.

  1. Работа върху рекламни кампании под ръководството на Middle РРС Specialist.
   1. Подбор на ключови думи.
   2. Съставяне на рекламни текстове.
   3. Създаване/копиране на рекламни кампании.
   4. Подбор на минус-думи.
   5. Подбор на минус-сайтове.
   6. Промяна на бидове според анализа на ефективността.
   7. Подготовка на препоръки за подобрение на качеството на проекта.
  2. Обучение. В края на изпитателния срок и 4 месеца след преминаването му колегата трябва да премине атестация, която ще покаже, дали е научил цялата необходима информация и дали е готов към самостоятелната работа върху проекта. 
  3. Отчети за извършената работа. 
 4. Какво предлагаме на колегата на тази позиция?

  1. Възможност за получаване на безценен опит и израстване до позиция Middle РРС Specialist.  
  2. Удобен работен график: от 8 (12) до 17 (21).
  3. План за кариерно израстване.
  4. Затворен форум, Уикипедия на Netpeak и собствена библиотека.
  5. Фирмени събития и забавления.
  6. Трудов договор и 20 календарни дни платен отпуск.
 5. За какво работи нашият «Junior PPC Specialist»?

  1. За да научи основите на РРС и РРА и да стане самостоятелен специалист в онлайн рекламата.
  2. За да разтовари Middle РРС Specialist от монотонна работа.  
 6. Критерии, по които ще се оценяват резултати на работата на този специалист.

  Оценка на клиентите от работата ни по проекти, върху които работят заедно Junior и Middle РРС Specialist. 

 7. Наличие на командировки и техния процент от работното време.

  Доста рядко са възможни командировки за срещи с клиенти (0-5%).

 8. Съотношение на работа в офиса и срещи с клиенти.

  Работа в офиса - 100%.

 9. Какво е лошото в работата на тази позиция?

  1. Относително ниска ставка.
  2. Достатъчно рутинна и еднообразна работа, която изисква голяма концентрация.
  3. Голям поток на информация, който трябва да бъде бързо овладян. 
 10. Място на специалиста в структурата на компанията:

  1. Отделът, където ще работи специалистът.

   PPC and PPA Department.

  2. Брой на колегите в отдела.

   >15.

  3. На кого се подчинява този колега.

   Head of PPC and PPA и Middle PPC Specialist.  

  4. Предполага ли се наличие на подчинени, техен брой.

   Не.

  5. Възможното кариерно развитие на тази позиция.

   Middle и Senior РРС Specialist.

 11. Условия за работа:

  1. Продължителност на изпитателния срок.

   2 месеца (заплащат се).

  2. Наличие на бонуси.

   Бонуси за работа по проекти и постигнати KPI в края на месеца.

 12. Какво да направя, за да работя на позиция «Junior PPC Specialist»?

  Да се попълни анкетата, да се направи тестово задание и да се премине 1 интервю. 

Кандидатстване за тази роля

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да ви помогне да навигирате и възможността ви да предоставяте обратна връзка, да анализирате използването на нашите продукти и услуги, да помагате в нашите рекламни и маркетингови усилия за по-добро удобство на потребителите.