Junior SEO/PPC Project Manager (Netpeak Agency)

 1. Кратко описание на позицията

  Тази позиция е за човек:

  1. Който има над година опит в комуникацията като търговец на услуги или продукти;

  2. За когото интернет не е враждебна среда, а полезен инструмент за привличане на заинтересована аудитория;

  3. Чието ниво на английски език е не по-ниско от Upper Intermediate.

 2. Основни изисквания към бъдещия колега на тази позиция:

  1. Професионални знания и умения.

   1. Представа какво е онлайн реклама и SEO.

   2. Минимален опит в създаване на рекламни кампании в Google AdWords и/или Facebook.

   3. Опит в комуникация с хора като търговец на услуги или продукти от 1 година.

   4. Владеенето на английски език на ниво не по-ниско от Upper Intermediate.

   5. Способност за правилно и ясно формулиране на мислите си писмено, без проверка в MS Word.

   6. Умение за регулиране на конфликтни ситуации.

   7. Умение за провеждане на презентации.

  2. Лични качества.

   1. Самообучение. Способност за самостоятелно обучение и придобиване на нови знания (ние вярваме в принципа “Невъзможно е да научиш някого, може единствено сам да се научиш”).

   2. Умение за планиране и поставяне на цели.

   3. Умение и способност да отстоява мнението си и да казва “не” при необходимост.

   4. Отговорност. Готовност за взимане на самостоятелни решения.

   5. Самоорганизираност. Умение за работа в условията на мултизадачност без допълнителни напомняния от постановчика на задачите.

   6. Умение да се концентрира и да преминава от един вид работа към друг.

   7. Системно мислене - умение да се вземе предвид взаимното влияние на всички компоненти на системата.

   8. Желание всичко да се подреди, да се автоматизира и да се адаптира за автономна работа.

   9. Способност за правилно и ясно формулиране на мислите си писмено и устно.

   10. Инициативност: способност да влияе върху околния свят.

   11. Рационалност. Неприязън към загуба на време за това, което може да се направи по-ефективно и по-бързо или да не се прави изобщо.

  3. Ще бъде плюс.

   1. Разбиране какво е онлайн маркетинг и как той работи.
   2. Опит в работа на позиция мениджър проекти.
 3. Функционални задължения

  1. Водене на SEO проекти и рекламни кампании под ръководството на Team Lead - 70%.

   1. Контрол и координация (Водене на проект). В центъра на внимание на PM трябва да бъдат: срокове, задачи, планове по проект-услуги; история на комуникацията, рекламации, молби; пари, договори, документи, плащания, дългове. Основната задача в тази зона на отговорност е увеличаване на качеството на услугите и повишаване на ефективността на взаимодействие с клиента. PM е длъжен да извършва цялата комуникация с клиента и екипа от програмисти, които работят по проекта му.

   2. Развитие на взаимоотношенията (Растеж на клиента). Определяне на планове, задачи, нужди на клиента. Предлагане на нови проект-услуги (ПУ). Предложения за оптимизация и подобряване на вече стартирани проект-услуги (ПУ) и процеси (независимо от активността на IM според официалните предложения от тяхна страна).

   3. Разрешаване на конфликти (Да не се допускат и развиват проблеми). PM работи за елиминиране на конфликти по време на работа, както и за разрешаване на вече съществуващите такива.

  2. Обучение - 25%. В края на изпитателния срок и 5 месеца след преминаването му колегата трябва да премине атестация, която ще покаже, дали е научил цялата необходима информация и дали е готов към самостоятелната работа върху проекта.

  3. Отчетност за извършената работа - 5%.

 4. Какво предлагаме на колегата на тази позиция?

  1. Допълнителни почивни дни за най-добрите показатели на ефективност на тримесечна основа.

  2. Възможност за самостоятелно регулиране на своя приход.

  3. Ставка по-ниска от средната на пазара и заплата, по-висока от средната. Работата е построена на принципа, който беше описал Евгений Чичваркин: “При лоша работа хората трябва да гладуват, при добра - да пируват. В идеалния случай трябва да печелят само от процентите.”

  4. Трудов договор и 20 работни дни платен отпуск.

 5. За какво работи нашият «Junior SEO/PPC Project Manager»?

  1. За да донесе полза на бизнеса, използвайки съществуващи ресурси. В рамките на тази задача трябва да се направи план за работа по проект, да се организира екипа, да се настрои процеса на работата върху проекта, да се осигури обратна връзка между екипа и клиента, да се изолират пречещите на екипа фактори, да се контролира качеството и доставката на услугите навреме.

  2. За да се научи и да стане самостоятелен Middle Project Manager.

 6. Критерии, по които ще се оценяват резултати на работата на този специалист.

  1. Прираст на оборота от собствените проекти.

  2. Оборот от собствените проекти.

  3. Оценки от клиентите за работата ни - постигане на целите на проекта и клиента (ефективно извършване на задачи, осигуряване на високо ниво на удовлетвореност на клиента).

 7. Наличие на командировки и техния процент от работното време.

  Доста рядко са възможни командировки за срещи с клиенти (0-5%).

 8. Съотношение на работа в офиса и срещи с клиенти.

  Работа в офиса - 80%. Срещи с клиенти - 20%.

 9. Какво е лошото в работата на тази позиция?

  1. Високо натоварване: много задачи и всичко трябва да се направи.

  2. Онлайн маркетингът постоянно се променя, затова Вие трябва да бъдете готови към непрекъснати промени и постоянно обучение.

  3. Като недостатък може да се отбележи необходимостта понякога да работите с некомпентентни клиенти, които нямат доверие към екипа, с който работят.

  4. Сред множеството различни задачи ще има и такива, в които трябва да се сблъскаш с човешкия мързел, глупостта, наглостта и други не най-добри, но нормални за човека лични качества. Тоест, трябва да можеш да накараш някого да си върши задачите.

 10. Място на специалиста в структурата на компанията:

  1. Отделът, където ще работи специалистът.

   Отдел работа с клиенти.

  2. Брой на колегите в отдела.

   ~20.

  3. На кого се подчинява този колега.

   Team Lead of Project Managers Team.

  4. Предполага ли се наличие на подчинени, техен брой.

   Не.

  5. Възможното кариерно развитие на тази позиция.

   Middle Project Manager.

 11. Условия за работа:

  1. Продължителност на изпитателния срок.

   6 месеца (заплащат се).

  2. Наличие на бонуси.

   Да, за водене на проекти под ръководство на Middle Project Manager.

 12. Какво да направя, за да работя на позиция «Junior SEO/PPC Project Manager»?

  Да се попълни анкетата, да се направи тестово задание и да се преминат интервюта.

Кандидатстване за тази роля

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да ви помогне да навигирате и възможността ви да предоставяте обратна връзка, да анализирате използването на нашите продукти и услуги, да помагате в нашите рекламни и маркетингови усилия за по-добро удобство на потребителите.